TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
28/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 4
11/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - TBXH thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động - TBXH thuộc UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 4
756/QĐ-UBND 26/04/2021 Quyết định Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 4
04-KH/TU 19/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Lượt xem: 0
Tải về 3
112/QĐ-TTg 22/01/2021 Quyết định ban hành Chương trình phát triển Công tác xã hội giai đoạn 2021-2030
Lượt xem: 0
Tải về 1
64/KH-UBND 17/11/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới
Lượt xem: 0
Tải về 2
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
Lượt xem: 0
Tải về 4