TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 7
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 5
32/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 109
11/CTr-UBQG 07/04/2021 Chương trình công tác năm 2021
Lượt xem: 0
Tải về 4
10/2020/TT-BLĐTBXH 12/11/2020 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản, nuôi con
Lượt xem: 0
Tải về 4
13/2020/TT-BLĐTBXH 16/08/2020 Thông tư hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng
Lượt xem: 0
Tải về 0
05/2020/TT-BLĐTBXH 16/08/2020 Thông tư Quy định quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp công lập cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 1
1517/LĐTBXH-VP 04/05/2020 V/v tăng cường phổ biến chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Lượt xem: 0
Tải về 4