Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên đại bàn tỉnh Trà Vinh
Thực hiện Công văn số 953/UBND-NC ngày 13/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chi thị số 35-CT/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng chính sách an sinh xã hội. Ngày 28/4/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hành kế hoạch số 934/KH-SLĐTBXH về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên đại bàn tỉnh. Đồng thời Ngày 12/5/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng VietinBank và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức cuộc họp triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên đại bàn tỉnh Trà Vinh có 30 đại biểu đến dự là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

    Toàn tỉnh hiện có  34.182 đối tượng đang hưởng trợ giúp xã hội thường xuyên ngoài cộng đồng và 4.794 người nhận nuôi dưỡng, chăm sóc tại cộng đồng; 900 đối tượng là người mắc bệnh ung thư, người chạy thận nhân tạo, nang tủy thận, người đã phẫu thuật tim, người đã được ghép các cơ quan (ghép gan, ghép thận, ghép tim, ghép tủy, nuôi và ghép sọ não) thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ có mức sống trung bình đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Nghị quyết số 24/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Trà Vinh và 11.138 người có công và thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

    Hiện nay, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố đã chỉ đạo phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã khẩn trương thu thập thông tin để mở tài khoản thẻ ATM cho các đối tượng trên tại ngân hàng ViettinBank. Khi thực hiện mở tài khoản và giao dịch đối tượng được miễn phí tất cả các loại phí theo quy định của ngân hàng như: phí mở tài khoản và phát hành thẻ ATM, phí quản lý thẻ (theo tháng), phí nhận chi trả chính sách qua TK/thẻ, nộp tiền mặt vào TK/thẻ tại phòng giao dịch VietinBank, rút tiền tại phòng giao dịch VietinBank, rút tiền tại ATM VietinBank, rút tiền tại điểm giao dịch của Bưu điện, phí duy trì gói tài khoản, đồng thời không duy trì số dư tối thiểu trên thẻ.

Tin: Trường Giang
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 4 527
  • Tất cả: 1329668