• 21/08/2023

  Ngày nghỉ hằng tuần được quy định như thế nào theo quy định của pháp luật lao động

  Ngày nghỉ hằng tuần là quyền lợi của người lao động được hưởng khi tham gia vào quan hệ lao động. Hầu hết mỗi đơn vị sử dụng lao động phải dành ra ít nhất 01 đến 02 ngày trong tuần để người lao động được nghỉ ngơi, đây được gọi là ngày nghỉ hằng tuần. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin phổ biến những quy định về việc ngày nghỉ hàng tuần, cụ thể như sau:

 • 08/06/2023

  NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT KHI TẠM HOÃN THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT

  Trong thời gian vừa qua, dịch bệnh covid-19, chiến tranh giữa Nga - Ukraina đã ảnh hưởng rất lớn tình hình sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng, Do đó doanh nghiệp cần biết những quy định của pháp luật khi thực hiện tạm hoãn hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

 • 30/05/2023

  Những lưu ý khi người lao động nghỉ việc cần thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho chính mình

  Có nhiều lý do để người lao động và người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng. Pháp luật lao động hiện hành đặt ra những quy định để bảo vệ người lao động khi nghỉ việc. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin phổ biến những quy định cần thiết để người lao động, người sử dụng lao động thực hiện.

 • 01/07/2022

  Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

  Nhằm đánh giá công tác đưa người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021–2025, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác đưa người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Ủy ban nhân dân 106 xã, phường, thị trấn với hơn 20 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tham dự hội nghị.

  1