Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma tuý và người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Ngày 27 tháng 02 năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá X –kỳ họp thứ 8 đã họp thông qua Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2023.

         Theo đó, Nghị quyết quy định thực hiện hỗ trợ các chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma tuý và người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, cụ thể như sau:

          1. Đối với người cai nghiện ma túy bắt buộc: Ngân sách nhà nước hỗ trợ tối đa không quá 300.000 đồng để cơ sở cai nghiện bắt buộc thực hiện mua sắm 01 bộ quần áo cấp cho người cai nghiện bắt buộc khi chấp hành xong quyết định đưa vào Cơ sở cai nghiện bắt buộc trở về địa phương nơi cư trú (nếu họ không có).

         2. Đối với người cai nghiện ma tuý tự nguyện: Ngân sách nhà nước nước hỗ trợ 100% các khoản chi phí trong quá trình cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Trà Vinh gồm:

         - Tiền ăn hàng tháng đối với người cai nghiện ma túy tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập bằng 0,8 (không phẩy tám) lần mức lương cơ sở hiện hành. Ngày lễ, Tết dương lịch người cai nghiện được ăn thêm không quá 03 lần tiêu chuẩn ngày thường; các ngày Tết Nguyên đán người cai nghiện được ăn thêm không quá 05 lần tiêu chuẩn ngày thường; chế độ ăn đối với người cai nghiện bị ốm do Giám đốc Cơ sở cai nghiện bắt buộc quyết định theo chỉ định của nhân viên y tế điều trị, nhưng không thấp hơn 03 lần tiêu chuẩn ngày thường.

         - Tiền chăn, màn, chiếu, gối, quần áo, đồ dùng sinh hoạt cá nhân và băng vệ sinh (đối với người cai nghiện tự nguyện là nữ) đối với cai nghiện tự nguyện tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập hàng năm bằng 0,9 (không phẩy chín) lần mức lương cơ sở hiện hành.

        - Chi phí cai nghiện ma túy gồm khám sàng lọc, đánh giá mức độ nghiện, thực hiện các dịch vụ kỹ thuật xét nghiệm y tế theo chỉ định của Bác sỹ và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế để quyết định chế độ cai nghiện ma túy; Tiền thuốc cắt cơn, giải độc, điều trị rối loạn tâm thần, điều trị các bệnh cơ hội khác theo hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế và các khoản chi khác có liên quan. Mức hỗ trợ chi phí cai nghiện ma túy theo thực tế và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

        - Chế độ khám chữa bệnh gồm khám sức khỏe định kỳ 06 (sáu) tháng/lần; Thuốc chữa bệnh thông thường, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, các bệnh truyền nhiễm và phòng chống dịch bệnh cho người cai nghiện ma túy tự nguyện bị ốm được điều trị tại cơ sở cai nghiện ma túy công lập. Mức hỗ trợ chế độ khám chữa bệnh theo thực tế và hóa đơn chứng từ hợp pháp.

         3. Đối với người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy:

        - Chi thù lao hàng tháng đối với người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ các đối tượng cai nghiện tự nguyện tại gia đình, cộng đồng theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: bằng 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương cơ sở/người/tháng.

         - Chi hỗ trợ người được giao nhiệm vụ tư vấn tâm lý, xã hội, quản lý, hỗ trợ người bị quản lý sau cai nghiện ma túy tại cấp xã theo phân công của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã: bằng 0,6 (không phẩy sáu) lần mức lương cơ sở/người/tháng.

         4. Đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy:

         Công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Trà Vinh được hưởng mức trợ cấp đặc thù bằng 1,5 mức lương cơ sở/người/tháng.

         Kinh phí thực hiện hỗ trợ các chế độ chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý và người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Ngân sách địa phương đảm bảo theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành./.

Tin: Huỳnh Thanh Bình
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 55
  • Trong tuần: 654
  • Tất cả: 1319995