Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phước Hưng tổ chức lễ ký kết nghĩa xã đỡ đầu năm 2022
Thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc tăng cường lãnh, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã phường và Thông báo số 111-TB/TU ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh về việc phân công cơ quan, đơn vị ngành tỉnh và doanh nghiệp nhận đỡ đầu đơn vị xã. Vừa qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Phước Hưng tổ chức lễ ký kết nghĩa xã đỡ đầu giai đoạn 2022-2025. Đến dự các đồng chí Phạm Thị Hồng Diễm, Phó Giám đốc Sở cùng các đồng chí Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc; đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng cùng các đồng chí đại diện các ngành tham dự.

Ảnh: Đại biểu dự lễ ký kết nghĩa xã đỡ đầu –Phước Hưng, huyện Trà Cú

    Tại buổi lễ, đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thông qua Kế hoạch phối hợp thực hiện các hoạt động đỡ đầu xã Phước Hưng, huyện Trà Cú, giai đoạn năm 2021-2025 và bản giao ước ký kết nghĩa xã đỡ đầu năm 2022, với 13 nội dung ký kết liên quan đến lĩnh vực Lao động-Thương binh và Xã hội và một số lĩnh vực khác có liên quan.

    Được biết, mục đích của lễ ký kết là tạo sự thống nhất về nhận thức và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị nhận đỡ đầu và cấp ủy, chính quyền xã được đỡ đầu; tập trung thực hiện các hoạt động đỡ đầu theo chức năng, nhiệm vụ, khả năng, điều kiện của cơ quan, đơn vị để hỗ trợ thiết thực, hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các hoạt động đỡ đầu đơn vị xã”, góp phần cho xã đỡ đầu thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong tình hình mới.

                                                                     Tin, ảnh: Văn phòng

1 2 3 4 5  ... 
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 52
  • Trong tuần: 651
  • Tất cả: 1319992