• 01/07/2022

    Sở Lao động –Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài

    Nhằm đánh giá công tác đưa người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo Nghị quyết số 11/2020/NQ-HĐND ngày 09 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định về chính sách hỗ trợ người lao động, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021–2025, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá công tác đưa người lao động, học sinh, sinh viên đi làm việc, học tập ở nước ngoài trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có ông Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Ngân hàng Chính sách xã hội; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các trường Đại học, Cao đẳng, các Trung tâm Dịch vụ việc làm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên; Ủy ban nhân dân 106 xã, phường, thị trấn với hơn 20 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài đến tham dự hội nghị.

  1