TẤT CẢ VĂN BẢN

Tổng số: 46
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
17/2022/NQ-HĐND 09/12/2022 Quy định mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý cấp phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 110
1512/QĐ-UBND 01/08/2022 Quyết định Ban hành Quy chế Quản lý hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 269
07/2022/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Lượt xem: 0
Tải về 5
05/2022/TT-BLĐTBXH 05/04/2022 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 5
32/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định về lồng ghép giáo dục kiến thức, kỹ năng bổ trợ cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 109
28/2021/TT-BLĐTBXH 28/12/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về chế độ đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Lượt xem: 0
Tải về 4
QĐ số 2221/QĐ-UBND 07/10/2021 Mục tiêu chung của Kế hoạch là bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, phát triển toàn diện trẻ em nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng nguồn nhân lực có chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; tạo lập môi trường sống an toàn, lành mạnh và thân thiện, góp phần hoàn thành các mục tiêu của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững.
Lượt xem: 0
Tải về 6
11/2021/TT-BLĐTBXH 30/09/2021 Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động - TBXH thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Lao động - TBXH thuộc UBND cấp huyện
Lượt xem: 0
Tải về 4
75/2021/NĐ-CP 24/07/2021 Nghị định Quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng
Lượt xem: 0
Tải về 9
24/2021/QĐ-TTg 16/07/2021 Quyết định Quy định quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy định xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025
Lượt xem: 0
Tải về 4
12345
 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 207
  • Trong tuần: 1 019
  • Tất cả: 1325816