• 12/09/2023

  Trà Vinh tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023

  Ngày 11/9/2023, Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu tỉnh Trà Vinh, giai đoạn 2021 – 2025 tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ có mức sống trung bình, hộ có thu nhập khá, giàu năm 2023.

 • 23/08/2023

  Trà Vinh tổ chức triển khai hướng dẫn đánh giá giữa kỳ CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

  Từ ngày 07 đến ngày 11/8/2023, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Trà Vinh đã phối hợp với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 cuộc Hội nghị triển khai và tập huấn hướng dẫn đánh giá giữa kỳ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 • 18/07/2023

  Triển khai thực hiện và thu thập thông tin mở tài khoản chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

       Nhằm thực hiện tốt mục tiêu, yêu cầu Chỉ thị số 21/CT-TTg ngày 25/11/2022 về thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội không dùng tiền mặt theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong tháng 7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Ngân hàng VietinBank, Bưu điện tỉnh Trà Vinh giám sát về việc triển khai, thực hiện Kế hoạch thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Trà Vinh tại Ủy ban nhân dân 09 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả, có hơn 230 đại biểu đến dự là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và cán bộ chuyên môn các xã, phường, thị trấn.

 • 19/06/2023

  Trà Vinh khai mạc hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” cấp tỉnh năm 2023

  Thiết thực hưởng ứng các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2023, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Trà Vinh tổ chức Hội thi “Tiếng hát hoa phượng đỏ” tỉnh Trà Vinh lần thứ 28 năm 2023. Ngày 14/6/2023, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin huyện Càng Long đã diễn ra chương trình khai mạc Hội thi Tiếng hát hoa phượng đỏ tỉnh Trà Vinh. Tham dự khai mạc có lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh, đại diện lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố. Hội thi có các đội văn nghệ thiếu nhi của 09 đơn vị huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Trà Vinh và Trường Thực hành Sư phạm Trà Vinh.

 • 18/05/2023

  Thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên đại bàn tỉnh Trà Vinh

  Thực hiện Công văn số 953/UBND-NC ngày 13/3/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 23/02/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Chi thị số 35-CT/TU ngày 02/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 5234/LĐTBXH-TTTT ngày 23/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả không dùng tiền mặt đến các đối tượng chính sách an sinh xã hội. Ngày 28/4/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phát hành kế hoạch số 934/KH-SLĐTBXH về việc thúc đẩy chuyển đổi số trong chi trả chính sách trợ giúp xã hội và chính sách người có công với cách mạng không dùng tiền mặt trên đại bàn tỉnh. Đồng thời Ngày 12/5/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ngân hàng VietinBank và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tổ chức cuộc họp triển khai chi trả không dùng tiền mặt cho các đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội trên đại bàn tỉnh Trà Vinh có 30 đại biểu đến dự là lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện và phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố.

 • 17/05/2023

  Đối thoại chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Tháng 05 năm 2023, Sở lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh phối với các huyện Tiểu Cần, Càng Long, Cầu Kè, Châu Thành và Thị xã Duyên Hải tổ chức đối thoại chính sách giảm nghèo tại 35 xã có khoảng 2.100 đại biểu đến dự là lãnh đạo của Ngân hàng chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội, phòng Giáo dục – Đào tạo, phòng Lao động – TBXH cấp huyện, lãnh đạo UBND các xã và đại điện các hộ dân đang sinh sống trên địa bàn là người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo.

 • 15/05/2023

  Khai giảng các lớp dạy nghề cho người cai nghiện ma túy tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh

  Thực hiện Quyết định số 1393/QĐ-LĐTBXH ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội phê duyệt dự án “Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và phòng ngừa nghiện ma tuý đối với nhóm người có nguy cơ cao và người sử dụng trái phép chất ma tuý”. Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma tuý và hỗ trợ phòng, chống tái nghiện cho người nghiện ma tuý sau cai nghiện ma tuý khi tái hoà nhập cộng đồng, góp phần kiềm chế sự gia tăng số người nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

 • 05/05/2023

  LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2023 Chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”

  Sáng ngày 28/4/2023, tại Trung tâm sinh hoạt Thanh thiếu nhi tỉnh Trà vinh Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động kết hợp cùng Liên đoàn lao động tỉnh, tổ chức lễ phát động Tháng an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2023.

 • 18/04/2023

  Tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở về công tác giảm nghèo năm 2023

  Ngày 12/4/2023 tại Hội trường Khách sạn Cửu Long, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực về công tác giảm nghèo năm 2023. Thành phần đại biểu tham dự tập huấn, bồi dưỡng cấp huyện gồm: Lãnh đạo và công chức phụ trách công tác giảm nghèo của các huyện, thị xã, thành phố; Cấp xã gồm: lãnh đạo hoặc công chức phụ trách văn hoá – xã hội phụ trách công tác giảm nghèo của xã, phường, thị trấn. Đến với buổi tập huấn đại biểu tham dự được nghe báo cáo viên triển khai 02 chuyên đề với nội dung: Hướng dẫn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc, học tập ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 – 2025; Hướng dẫn triển khai thực hiện hoạt động giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động. 

 • 08/03/2023

  Chế độ chính sách đối với người cai nghiện ma tuý và người được giao nhiệm vụ thực hiện công tác Cai nghiện ma tuý trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Ngày 27 tháng 02 năm 2023 Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khoá X –kỳ họp thứ 8 đã họp thông qua Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐND quy định mức hỗ trợ đối với người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma tuý tại gia đình, cộng đồng; quản lý sau cai nghiện và mức trợ cấp đặc thù đối với người làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma tuý tỉnh Trà Vinh. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 100/2019/NQ-HĐND ngày 10/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ đối với người đi cai nghiện ma túy tự nguyện và mức trợ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Trà Vinh và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/02/2023.

  1 2 3 4 5 6